İngiltere Tier 5 Vize Hususu

Birleşik Krallık’ta gönüllü olarak hayır projelerine veya İngiltere’de lisanslı kurumlarda staja katılım amaçlı  İngiltere’de geçici süre ile yaşamasına  ve çalışmasına izin veren Tier 5 vizesi, İngiltere Sınır Dairesi (UKBA) tarafından İngiltere çalışma vizesi olarak verilmektedir.

Ancak Türkiye’den yapılan Tier 5 vize başvuruları İngiltere Konsolosluğu tarafından kabul edilmektedir. Ancak İngiltere Konsolosluğu İngiltere Tier 5 vize işlemleri için başvurular doğrudan değil, İngiltere  vize başvurularını randevu ile alan İngiltere İçişleri Bakanlığı-Hudut Muhafaza Dairesi (UKBA) tarafından yetkilendirilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezleri ve akredite edilmiş seyahat acentaları üzerinden kabul etmektedir. İngiltere Vize Başvuru Merkezleri, İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi işlem başvurularının hazırlanması ve randevuların takibi ile yükümlüdür. İngiltere vize başvurularının değerlendirilmesi, karar aşaması ve vize süresi tamamen İngiltere İçişleri Bakanlığı-Hudut Muhafaza Dairesi (UKBA)yetkilileri tarafından değerlendirilerek, karara bağlanmaktadır.  

İngiltere Çalışma Vizesi olarak adlandırılan  Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi- Sanatçı/Sporcu, Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi - Hayır İşleri Çalışanı, Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi-Din Adamı, Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi-Devlet Onaylı Değişim Programı ve Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi-Uluslar arası Anlaşma  olarak Tier 5 Vizesi başlığı altında 5 farklı kategori de başvurular düzenlenmektedir. 

1-İngiltere Tier 5 Geçici Çalışan Vizesi (Sanatçı/Sporcu)

İngiltere’de sanat dallarında (aktör, dansçı, müzisyen, film yapımcısı olarak) çalışma amaçlı ülkede geçici süre ile bulunmak isteyen yaratıcı sanatçıların başvuruda bulunacağı bir Tier 5 vize kategorisidir. Ayrıca spor alanında üst düzeyde bir sporcu olarak mesleğinin gelişmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amaçlı İngiltere’ye giriş yapmak isteyen kişilerde, başvurularını bu kategoride yapmaları gerekmektedir. Geçici çalışma izni Tier 5 için vize başvurusu yapan ve olumlu sonuç elde eden kişiler İngiltere’ye seyahat etmelerini gerektiren işlerinin yanı sıra, 20 saati geçmeksizin ikinci bir iş yapabilirler.

2-Tier 5 Geçici Çalışan Vizesi (Hayır İşleri için)

İngiltere’de geçici süre ile sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmak isteyen kişilerin  başvuru yapması gereken Tier 5 bir İngiltere çalışma vizesidir. İngiltere’de bulunma amacını karşılayan lisanslı sponsor kurumun altında çalışmanın dışında hiçbir işle ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Tier 5 için vize başvurusu yapan ve olumlu sonuç elde eden kişiler, İngiltere’ye seyahat etmelerini gerektiren hayır kurumundaki faaliyetlerinin yanı sıra, 20 saati geçmeksizin gelir getirmemesi şartıyla ikinci bir işte çalışabilme hakları bulunmaktadır.

3-Tier 5 Geçici Çalışan Vizesi-Din Adamı

İngiltere’de din işleri alanında vaaz vermek, insanlara kişisel meseleleriyle ilgili yardımda bulunmak, öğütler vermek, manastır gibi bir dini kurumlarda çalışmak için bulunmak isteyen başvuru sahiplerine yönelik bir Tier 5 kategorisidir. Tier 5 için vize başvurusu yapan ve olumlu sonuç elde eden kişiler, İngiltere’ye seyahat etmelerini gerektiren dini kurumdaki faaliyetlerinin yanı sıra, 20 saati geçmeksizin ikinci bir işte çalışabilme hakları bulunmaktadır.

4-Tier 5 Geçici Çalışan Vizesi-Devlet Onaylı Değişim Programı

Birleşik Krallık’a kısa süreli bilgi birikimi, deneyim sağlamak ve eğitim almak, İngiltere’nin sosyal ve kültürel yaşamını tecrübe etmek amacıyla; devlet onaylı programlara katılmak için  ülkeye giriş yapmak isteyen kişilere yönelik bir Tier 5 çalışma vize kategorisidir. ERASMUS, AIESEC, AIFS LTD. gibi birçok program kapsamında 3 ay süreyle staj yapmak isteyen öğrenciler Tier 5 vize kategorisinde başvuru yapmaları gereklidir. Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomalı kişilerin, Birleşik Krallık Yüksek Eğitim Kurumları ile denkliğinin bulunması gerekmektedir. İngiltere’de bulunan yüksek eğitim kurumlarının (Higher Education Institutions) detaylı listesini İngiltere Sınır Dairesi (UKBA) resmi internet sitesi ya da UK NARIC’ten öğrenebilirsiniz. İngiltere Geçici çalışma izni Tier 5 vize başvurusu yapan ve olumlu sonuç elde eden kişiler, İngiltere’ye seyahat etmelerini gerektiren işlerinin yanı sıra, 20 saati geçmeksizin ikinci bir iş yapabilirler.

5-Tier 5 Geçici Çalışan Vizesi-Uluslar Arası Anlaşma 

Birleşik Krallık’ta uluslar arası, milletler arası hukuk kapsamında sözleşmeli çalışmak isteyen başvuru sahiplerine yönelik bir Tier 5 kategorisidir. Hizmet Ticareti Hakkında Genel Sözleşme (GATS) ve benzeri sözleşmeler kapsamındaki işçiler, denizaşırı/yabancı hükümet ve uluslar arası örgütlerin çalışanları ve diplomatik evlerdeki özel hizmetçiler bu Tier 5 kategorisine dahildir.

İngiltere Tier 5 Puanlama Sistemi

Tier 5 vizesi Puanlama Sistemine dayalı bir vize türüdür. Tier 5 vizesi için başvuru sahipleri toplam 40 puanı toplamaları gerekmektedir. Tier 5 vizesi ile geçici çalışma amacıyla İngiltere’de bulunmak isteyenler için belirlenen “Puana Dayalı Sistem” içinde 30 puanı resmi Kabul Mektubu (COS Belgesi);  İngiltere’de seyahat masraflarının karşılığı maddi kaynağın bankada para karşılığı olması 10 puan toplamaktadır. Toplamda 40 puan elde eden başvuru sahipleri sadece Tier 5 vizesine başvuru hakkı alır.

Tier 5 vize için İngiltere’de bulunma amacını karşılayan lisanslı sponsor kurumun destek verdiğini kanıtlayan Kabul Mektubu (COS Belgesi) sağlanmalıdır. Lisanslı sponsor kurumun referans numarası gereklidir. Ayrıca, Tier 5 vizesi için şahsi banka hesabında İngiltere Hükümeti’nin belirlediği miktarın maddi  teminatının ibrazı gerekmektedir. Buna göre; 1 yıllık süre için 945 Sterlin miktarın hesapta beyanı gerekmektedir. Başvuru tarihinden en az 90 gün öncesinde İngiltere’de kalış süresince maddi gereksinimleri karşılayacak miktarın  banka hesabında beyanı zorunludur.

Ancak İngiltere’de yerleşik olan kuruluşun sponsorluk anlaşması bulunmaması halinde uluslar arası sponsorluk lisansı için UKBA Home Office sayfasından premium sponsor kuruluş listesine ulaşabilirsiniz. Örneğin; British Council  sponsor kuruluş desteği konusunda işbirliği yapılmaktadır. 

İngiltere geçici çalışma vizesi altında bulunan alt kategorilere göre başvuru işlemleri ve süreleri değişiklik göstermektedir. Tier 5 vize kategorileri, başvuru sahiplerine 1 yıl + 1 ay ile 2 yıl + 1 ay süre ile İngiltere’de kalma ve çalışma hakkı tanımaktadır.

İngiltere Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi için Başvuru

İngiltere Konsolosluğu Tier 5 vize işlemleri için başvuruları doğrudan kabul etmemektedir. İngiltere Konsolosluğu’na ait resmi web sitesi Visa4UK üzerinden online olarak başvuru yapılmaktadır. Tier 5 vizesi işlemleri için başvurular, İngiltere İçişleri Bakanlığı-Hudut Muhafaza Dairesi (UKBA) tarafından yetkilendirilmiş İngiltere Vize Başvuru Merkezleri ve akredite olmuş seyahat acentaları aracılığıyla kabul edilmektedir.

İngiltere’de geçici çalışma planı olan kişiler, İngiltere Tier 5 vize işlem başvurularını seyahatlerinden 3 ay önce planlamalarında fayda bulunmaktadır.  İngiltere Konsolosluğu, Tier 5 Öğrenci vize başvurularını 3 hafta içinde sonuçlandırmaktadır.

Yeni “Biyometrik Oturum İzni” Uygulaması

İngiltere Konsolosluğu, Geçici TIER 5 Çalışma Vizesi ile iş etkinliği sürdürmesi gereken kişilere, program süresi kadar vize tanınmaktadır. İngiliz Hükümeti tarafından yeni “Biyometrik Oturum İzni” uygulamasının yürürlüğe sokulmasından ötürü vize başvurularına 30 gün süreli vize ('vignette sticker') onayı verilmektedir. Ancak kişinin İngiltere'ye girişinden sonra 10 gün içerisinde Biometric Residence Permit için vize başvurusunda belirttiği adrese yakın bir Posta Ofisi'ne gitmesi gerekmektedir. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yasal izin postaneden teslim alındıktan sonra yürülüğe girmektedir. Eğer Tier 5 vize sahibi, 30 gün içerisinde İngiltere'ye giriş yapamaması durumunda vizesi zaman aşımına uğrayacağından Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi için tekrar başvuru yapılması gerekmektedir. 

Biometrik Veri Alım İşlemi

İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişiler başvurunun gerçekleşebilmesi için biyometrik bilgilerini (parmak izi ve yüz fotoğrafı) ibraz etmelidirler. Başvuru sahibi biyometri işlemi için parmak izi ve fotoğraf işlemlerinin yapılabilmesi için İngiltere Vize Başvuru Merkezlerin de başvuru sırasında mutlaka bulunmalıdır.

İngiltere Tier 5 Vize, İngiltere Vize işlemleri

İngiltere Tier 5 Vizesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1- Tier 5 Vizesine Başvuru Yapılabilmesi İçin Alınması Gereken Sponsorluk Sertifikası Nedir?

Sponsorluk sertifikası Tier 5 vizesine başvurmadan önce İngiltere'de çalışacağınız firmadan almanız gereken bir belgedir. İş ve kişisel bilgileriniz hakkında bilgiler içeren bir referans numarasından oluşmaktadır. Ne kadar maaş alacağınız gibi başka bazı bilgilerin de yer aldığı sponsorluk sertifikası verildikten sonra 3 ay boyunca geçerlidir. Tier 5 vizenizin süresi, İngiltere Konsolosluğu tarafından sponsorluk belgenizde belirtilen çalışma sürenizin bitiş tarihine göre belirlenecektir.

2- Hayır İşçileri İçin Tier 5 Vizesi İle İngiltere'de En Fazla Ne Kadar Süre Kalınabilir?

Bir hayır işinde gönüllü olarak çalışmak üzere İngiltere'ye gitmek için Tier 5 vizesi alan kişiler sponsorluk sertifikalarında belirtilen süre kadar İngiltere'de kalabilirler. Bu süre en fazla 12 aya kadar uzatılabilir. 

3- Tier 5 Geçici Çalışma Vizesi Sahibi Kişiler İngiltere'de İkinci Bir İşte Çalışabilir Mi?

Belli şartlar altında evet. İkinci iş Tier 5 vizesi sahibinin ana işiyle aynı sektörde ve aynı seviyede olmalıdır. Ayrıca ikinci işte haftada en fazla 20 saate kadar çalışabilirler. 

4- Tier 5 Uluslararası Anlaşma Vizesine Kimler Başvurabilir?

Uluslararası hukuk kapsamındaki işler için bir sözleşme yaparak İngiltere'de çalışacak kişiler başvurabilirler. Örneğin diplomatlar, hükümet için çalışanlar, uluslararası örgütler için çalışanlar ve diplomatik evlerdeki özel hizmetçiler örnek verilebilir.

5- Tier 5 Devlet Onaylı Değişim Programı (Erasmus) İle İngiltere'ye Gitmek İçin Anlaşma Yapılacak Sponsorun Özellikleri Neler Olmalıdır?

Devlet Onaylı Değişim Programı (Erasmus) ile Tier 5 vizesi almak isteyen kişilerin İngiltere'de anlaşma yapacakları sponsor onaylı bir değişim planı yayınlayan bir kuruluş, bir araştırmacı olarak sponsorluk aldıysanız veya akademik bir ziyaret ya da müfettiş olarak gidiyorsanız bir yükseköğretim kurumu veya bir hükümet dairesi ya da ajansı olmalıdır.

6- Bu web sitesinde aşağıdaki imzaya baktığımızda Knightsp.com’a ait görünüyor. İngiltere Konsolosluğu’nun resmi web sitesi ile ilgisi var mıdır?

Knight SP, Google optimizasyonu yöntemlerini kullanarak farklı alan adları edinmekte ve bu alanlarda yayınladığı bilgiler ile turizm, seyahat, danışma vb. şirketlere reklam alanı sağlayarak stratejik partnerlik yapmaktadır. ingilterekonsoloslugu.net web sitesinin, İngiltere Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği ile hiçbir alakası olmadığı gibi içindeki bilgilerin de resmi bir dayanağı yoktur. İçeriklerde vize uzmanlarının tecrübelerinden yola çıkılarak site ziyaretçilerinin yararına olacak şekilde doğru yönlendirme yapmak amacı güdülmektedir. Doğru olmayan bilgileri bildirmek veya bilgi güncellemesi yapmak için lütfen info@knightsp.com adresine yazınız. Sitede yer alan içerikler bilgilendirme amaçlıdır ve bazı durumlarda ilgili konsoloslukla bizzat iletişime geçilerek teyit edilmeleri gerekmektedir.