İngiltere Vize Reddi

İngiltere'ye seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler Umuma Mahsus, Hususi, Hizmet Pasaport hamili Türk vatandaşı ise İngiltere vizesine tabi tutulmaktadır. İngiltere'ye vize başvurusunda bulunmak isteyen kişi, seyahat amacına uygun olan vize türünü doğru bir şekilde seçerek ilgili vize türünün gereklililkerini yerine getirmelidir. İngiltere vize tipini belirleyen başlıca iki faktör;

 • Vize başvurusunda bulunacak kişinin Türkiye'deki mesleki durumu
 • İngiltere'ye gidiş amacıdır.

İngiltere; Birleşik Krallığın merkezi ve Krallık içerisindeki dört büyük ülkeden biridir. İngiltere vizesi bu sebeple sadece İngiltere topraklarını değil Krallığın tüm topraklarını kapsamaktadır. Bu sebeple İngiltere vizesine United Kindom (Birleşik Krallık) vizesi denilmektedir. 

Birleşik Krallık vizesi ile gidebileceğiniz ülkeler;

 • İngiltere
 • İskoçya
 • Galler
 • Kuzey İrlanda

İrlanda Cumhuriyeti'ne seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler, öncelikle İngitere'ye ziyaret gerçekleştirmek zorundadır. Bu ziyareti gerçekleştiren kişilerin İrlanda Cumhuriyeti'ine geçmelerine müsaade edilmektedir.

İngiltere vizesine başvurularda kişiler tarafından temin edilecek ve doldurulacak evrakların İngiltere Konsolosluğu tarafından belirtilen kriterlere uygun ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bilinmelidir ki İngiltere vizesi evraklarda en hassas incelemelerin gerçekleştirildiği bir vize türüdür. Bu sebeple İngiltere vizesine başvurularda yapılabilecek ufak bir hata İngiltere vize reddi ile sonuçlanacaktır. Eğer kişinin hatasından dolayı İngiltere vize reddi alındıysa kişinin İngiltere Başkonsolosluğu'nu sorumlu tutması imkansız hale gelmekte ve İngiltere vize reddine itiraz hakkı ortadan kalkmaktadır.

İngiltere vize reddinin en önemli sebepleri;

 • Eksik evrak beyanı
 • Yanlış veya kasıtlı yanıtlıcı beyan
 • Yanlış vize kategorisine başvuru yapılması
 • Sahte veya doğru olmayan bilgilerin beyanında İngiltere vizeniz reddolunacaktır.

İngiltere vizesinde dikkat edilmesi gereken belki de en önemli konu;
İngiltere vize başvurusunda bulunacak kişinin eksik veya hatalı beyanını İngiltere Hükümeti bilinçli yapılmış sayabilmekte ve kişiye 10 yıl süre ile İngiltere vize reddi verebilmektedir. Bu sebeple eksiksiz ve hatasız başvuru yapmak İngiltere vizesinde çok önemlidir.

İngiltere vizesinde ret cevabı alan bir kişi için yapılması gereken ilk şey kişinin nerede hata yaptığını, ne sebeple İngiltere vize reddi aldığını bulması olacaktır. 
İngiltere vize ret cevabı alırsanız bu aldığınız ret kağıdı İngilizce olacaktır. Bu ret cevabını iyi bir analiz ettirmek gerekir ki nerede hangi hatayı yapmış olabileceğiniz belirlensin aksi takdir de vize başvurunuz yine vize reddi ile sonuçlanacaktır.

İngiltere Vize Reddi, İngiltere Vize işlemleri

İngiltere Vizesi İtiraz Hakkında Bilgiler

İngiltere vizesine verilen ret cevapları kesinlikle bir sebep sonucunda verilmektedir. Kimseye herhangi bir ayrımcılık ya da imtiyaz tanınmamaktadır. İngiltere vize reddi alan vize başvurucusuna neden dolayı vize ret cevabı aldığı gerekçeleri ile yazılarak kendisine verilmektedir. Kişi eğer ret cevabını kendi hatası ya da eksik verdiği evraklardan dolayı değil de başka bir hatadan kaynaklandığını düşünüyor ise İngiltere Hükümeti kişiye itiraz hakkı tanımaktadır.

Yeniden Değerlendirme Başvurusu (Re-Consideration)

Bu seçenek kişinin İngiltere vizesinde eksik evrak olmasından dolayı tercih edilmektedir. Kişi eksik evrakları temin ederek yeniden değerlendirme seçeneğini tercih edebilmektedir. Bu hak sadece kişinin eksik evrak sebebi ile yapacağı başvurularda ilk tercih edeceği alternatif olmalı. Eğer kişinin evrakları tam olduğu halde vize reddi aldıysa bu sefer idari itiraz ve itiraz davası seçeneklerini düşünmelidir.

İdari İtiraz Hakkı

İdari itiraz hakkını kullanabilmek için başvurucunun vize ret cevabından, vize görevlisi kişiyi sorumlu olarak göstermesi gerekmektedir. İngiltere vize reddi alan kişi, vize görevlisinin hatasını ispat etmesi durumunda bu hakkı kullanabilmektedir. Puan bazlı İngiltere vize türleri için kullanılmasına izin verilen bu hak için kişi eğer Ankara Antlaşması, Tier -1-2-4-5 gibi vize türleri için ret kararı almış ise idari itiraz başvurusu yapabilir. 

İtiraz Davası

İngiltere İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Başkonsolosluğu'nun kararı ile bazı vize türlerinin İngiltere Göçmenlik Mahkemesi'nde İtiraz Davası açma hakkı vardır. Bu davayı şu nedenlere bağlı açılabilir;

 • İnsani Koruma Başvurularının Reddi (İltica)
 • İnsan Haklarına Aykırı Ret Kararı
 • Avrupa Birliği Düzenlemerine karşı sınır dışı ya da ret kararı,
 • İngiliz Vatandaşlığı'ndan çıkarılma
 • Koruma Statüsünün iptal edilmesi gibi nedenlerdir.

Yukarıda belirttiğimiz nedenler dışında İngiltere Göçmenlik Mahkemesi'nde İtiraz Davası açma hakkınız bulunmamaktadır.

İtiraz Hakkı Tanınmış Vize Kategorileri

 • İngiltere turistik vize başvurularında bulunanlar
 • 6 aydan kısa süreli olarak İngiltere öğrenci vizesine başvuranlar,
 • Eğitim süresi 6 aydan uzun ve öğrencinin gideceği yer belli değil ise, bu halde yapılacak olan İngiltere Öğrenci Vize Başvurusunda bulunanlar,
 • Belirtilen durumlarda ailesi ile beraber seyahate çıkacak olanların İngiltere vize başvuruları,
 • İngiltere Göçmenlik Kurumunun öngörmediği ve geçerli saymadığı durumlarda da mahkemeye başvurma durumu bulunmamaktadır. 
 • İngiltere Vizesi için belirtilen durumlara sahip olunmuş ve itiraz hakkı da bulunmuyorsa, 1998 yılında İnsan Hakları Yasası, 1976 yılında Ayrımcılık Yasası'nın tanıdığı sınırlı itiraz kanuna göre itiraz etme hakkı ortaya koyulabilmektedir.